Fundamenty głębokie
Fundamenty głębokie

Fundamenty głębokie są optymalnym rozwiązaniem w przypadku konieczności przeniesienia obciążenia na nośne podłoże przez wyżej zalegające grunty nienośne lub słabonośne. Ich zastosowanie polega na wykonaniu głębokich elementów konstrukcyjnych przenoszących obciążenie na nośne podłoże.