W ramach naszego zaangażowania w zróżnicowane i integracyjne środowisko pracy, aktywnie wspieramy tworzenie sieci kierowanych przez pracowników

Uruchomiliśmy naszą pierwszą kobiecą sieć w Ameryce Północnej - Keller Women in Construction (KWIC).

KWIC oferuje kobietom możliwość dzielenia się przemyśleniami, zasobami i pomysłami w celu promowania rozwoju zawodowego w organizacji i branży budowlanej.

Promując integrację społeczną, rekrutację, utrzymanie i rozwój kariery, KWIC sponsoruje wydarzenia, w tym webinaria na temat rozwoju zawodowego, sesje networkingowe, dotarcie do lokalnych szkół i doradztwo.

W skład komitetu sterującego wchodzą koleżanki pełniące różne funkcje, od inżynierów, przez zasoby ludzkie, po komunikację i marketing. Jest wspierany przez sponsorów wykonawczych z północnoamerykańskiego zespołu kierowniczego firmy Keller.

James Hind, prezes Keller North America, mówi: „Chociaż jesteśmy zaangażowani w różnorodność i integrację, kobiety pozostają niedostatecznie reprezentowane zarówno wśród pracowników Keller, jak i całej branży budowlanej. Jestem głęboko przekonany, że utworzenie KWIC jest znaczącym krokiem w rozwiązaniu tego problemu i udzielę im pełnego poparcia. "