Najważniejszymi osiągnięciami tego projektu było: zaprojektowanie i wykonanie autorskiej koncepcji posadowienia obiektu na bardzo zróżnicowanych​ gruntach nasypowych oraz wykonanie wzmocnienia podłoża w bardzo krótkim czasie i po kosztach niższych od rozwiązań konkurencyjnych.

Aldi

Projekt

Zaprojektowany budynek handlowy to obiekt o powierzchni około 2.300 m2.
 

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem było zaprojektowanie i wykonanie posadowienia obiektu w nasypach o miąższości kilkunastu metrów, które dodatkowo były znacznie zróżnicowane.

Rozwiązanie

Zaprojektowano i wykonano kolumny żwirowe KSS o długościach od kilku do kilkunastu metrów z dostosowaniem do rzeczywistych warunków gruntowych. Łącznie wykonano 193 kolumny o łącznej długości 1328 mb. Przeprowadzone sondowania dynamiczne potwierdziły uzyskanie założeń PW.

Dane projektu

Inwestor

ALDI

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

Inwestdom Sp. z o.o.