Na potrzeby budowy nowoczesnego apartamentowca w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego gmachu Banku Polskiego, należało zaprojektować i wykonać obudowę wykopu minimalizującą napływ wody do wykopu w czasie realizacji części podziemnej obiektu.

Keller Polska ściany szczelinowe Gdynia Moderna

Projekt

Keller Polska zaoferowała i wykonała na zlecenie Inwestora poziomą przesłonę przeciwfiltracyjną, ścianę szczelinową oraz system zabezpieczenia jej stateczności w oparciu o autorskie rozwiązanie. 

Wyzwanie

Największym wyzwaniem było sprostanie trudnościom wykonawczym i logistycznych, związanym z bezpośrednią bliskością zabytkowego gmachu Banku Polskiego.

Rozwiązanie

W bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego czterokondygnacyjnego gmachu Banku Polskiego wykonano ścianę szczelinową o grubości 60 cm, będącą obudową głębokiego wykopu oraz docelową żelbetową ścianą dwukondygnacyjnego garażu podziemnego. Stateczność ścian szczelinowych została zapewniona poprzez zastosowanie tymczasowej stalowej konstrukcji rozparcia w dwóch poziomach. W celu ograniczenia napływu wód gruntowych do wnętrza wykopu przez jego dno, wykonano poziomą przesłonę przeciwfiltracyjną na całym zakresie wykopu. 

Ze względu na bezpośrednią bliskość zabytkowego budynku, przy obiekcie zaprojektowano długości sekcji ścian szczelinowych, zapewniające zachowanie stateczność ścian wykopu szczelinowego, a co za tym idzie, minimalizujące osiadania technologiczne obiektu.

Prace geotechniczne były realizowane w 2019 r.

Dane projektu

Inwestor

Moderna Holding

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

Moderna Holding

Inżynier(owie)

Radosław Rosa– kierownik robót Keller Polska
Bartłomiej Wilk– inżynier Budowy
Adam Pisowacki– projektant poziomej przesłony przeciwfiltracyjnej
Zofia Waliszewska– projektant zabezpieczenia wykopu Keller Polska