Najważniejszymi osiągnięciami tego projektu było: wykonanie prac w terminie krótszym od zakładanego oraz po odkopaniu palisada w bardzo dobrym stanie szczelności, żadnych uwag ze strony klienta.

Budowa budynku mieszkalnego ul. Powstańców Wielkopolskich 29

Projekt

Budowa budynku mieszkalnego o wysokości 11 kondygnacji.

Wyzwanie

Realizacja małej budowy w sposób sprawny tak, aby nie przekroczyć zakładanego w budżecie czasu i kosztów. 

Rozwiązanie

Palisada DSM jako obudowa wykopu i jednocześnie  zewnętrzny szalunek tracony dla ścian garażu. 

Dane projektu

Inwestor

Siemaszko Sp. z o.o.

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

Siemaszko Sp. z o.o.