Najważniejszymi osiągnięciami tego projektu były: bloki na wyjściu i wejściu tarczy TBM do i ze stacji oraz przesłony przeciwfiltracyjne i łączniki tunelowe. 

Budowa II lini metra, stacje C19, C20, C21

Projekt

Zadaniem projektu jest budowa II linii metra po wschodniej stronie Wisły, stacje C19, C20, C21 (Targówek, Bródno).

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem było zaprojektowanie i wykonanie iniekcji strumieniowej dla potrzeb wykonania stacji metra i tuneli. Zaprojektowano i wykonano przesłony przeciwfiltracyjne, bloki na wejściu i wyjściu tarczy do i ze stacji, łączniki tunelowe.

Rozwiązanie

Zaprojektowano i wykonano przesłony przeciwfiltracyjne za pomocą brył cementogruntu o średnicy do 500cm, długość kolumn 1,50 – 2,00 m, wzmocnienia na wyjściu/wejściu tarczy TBM do/ze stacji za pomocą kolumn o średnicy do 450 cm i długości do 11 m, łączniki tunelowe za pomocą kolumn o średnicy do 450 i długości do 9,10m. Kontrakt był realizowany w terminie od maja 019 do kwietnia 2020. Zużyto 17 600 ton cementu. 

Dane projektu

Inwestor

Gulermak sp. z o.o.

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

Gulermak sp z o.o.