Pracując od czerwca 2017 do października 2019 zrealizowaliśmy kompleksowe prace geotechniczne, mające na celu optymalne kosztowo oraz bezpieczne posadowienie obiektów nowobudowanego zakładu produkcyjnego i centrum logistycznego na terenie zakładów Agros Nova w Łowiczu.

Keller Polska Agros Nova

Projekt

Firma z branży spożywczej- Agros Nova (wchodząca w skład Grupy Maspex Wadowice) w 2017 roku rozpoczęła inwestycję budowy nowej hali produkcyjnej oraz centrum logistycznego obejmującego w pełni automatyczny magazyn wyrobów gotowych. Po ukończeniu realizacji kompleks produkcyjno-logistyczny będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu zakładów w Europie. Inwestycja została podzielona na dwa etapy, w pierwszym realizowana jest hala produkcyjna wraz z towarzyszącym układem komunikacyjnym, w drugim powstaje nowoczesne centrum logistyczne.

Wyzwanie

Podczas realizacji pierwszego etapu (projekt rozpoczęty w 2017 roku) budowy hali produkcyjnej napotkano problem związany z występowaniem pod częścią obiektu oraz układu komunikacyjnego nieskonsolidowanych gruntów organicznych, zalegających do głębokości ok. 6 m p.p.t. Z uwagi na wielkość hali oraz konieczność zapewnienia równomiernych odkształceń podłoża konieczne było ujednolicenie warunków gruntowych. W obszarze układu komunikacyjnego należało spełnić wymogi SLS w zakresie dopuszczalnych odkształceń całkowitych i spadków. W drugim etapie dla posadowienia obiektu magazynu automatycznego (wys. 35 m ) konieczne było spełnienie rygorystycznych wymagań dopuszczalnych odkształceń kątowych mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie magazynu. Uwzględniając głębokość oddziaływania projektowanego obiektu (ok. 50 m) oraz występujące w głębokich warstwach podłoża gytie, dla poprawnej realizacji obiektu należało wykonać dodatkowe rozpoznanie parametrów gruntów organicznych w oparciu o badania trójosiowe i na ich podstawie, w ścisłej współpracy z dostawcą technologii magazynu, opracować rozwiązane posadowienia. Kolejno obiekty sąsiadujące z magazynem (hale kompletacji i ekspedycji) oraz układ komunikacyjnych wokół obiektu należało posadowić w sposób nie generujący negatywnego wpływu na pracę magazynu. 

Rozwiązanie

W pierwszym etapie inwestycji Keller Polska pełniąc rolę Generalnego Wykonawcy zrealizowała w systemie projektuj i buduj wymiany gruntów organicznych w zakresie budynku produkcyjnego oraz częściowo dla układu komunikacyjnego. Kolejno obszar wymian został zagęszczony z zastosowaniem technologii zagęszczania impulsowego (IC). Dla głębiej zalegających gruntów organicznych w zakresie układu komunikacyjnego realizowano dreny prefabrykowane wraz z nasypami przeciążającymi ( do wykonania których wykorzystano grunty pozyskane z wymian) i kontrolą procesu konsolidacji. W drugim etapie inwestycji roboty rozpoczęto od wykonania pali testowych (w celu doboru finalnej technologii realizacji prac). Następnie w oparciu o wyniki badań pali testowych opracowano projekty posadowienia magazynu oraz obiektów sąsiednich wraz z układem komunikacyjnym. Dla posadowienia magazynu zastosowano pale przemieszczeniowe SDP o długości 40 m, obiekty sąsiednie posadowiono z zastosowaniem pali CFA (konstrukcja) i SDP (posadzki). Dla wykonania wzmocnienia w obszarze palców i dróg zastosowana kolumn CSC z warstwą transmisyjną. Zwieńczeniem realizacji prac związanych z posadowieniem magazynu była realizacja przez Keller Polska płyty fundamentowej magazynu wysokiego składowania.

Dane projektu

Inwestor

ZPOW Agros Nova

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

Keller Polska

Inżynier(owie)

Dawid Miłkowski- Kierownik Budowy Keller Polska