Najważniejszymi osiągnięciami tego projektu było: posadowienie fundamentów budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej pn. „Kwiatowa Dolina” oraz wykonanie prac w oparciu o uzupełnienie projektu konstrukcyjnego zakładającego wykonanie kolumn betonowych.

Budynki jednorodzinne TBS

Projekt

Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej pn. Kwiatowa Dolina wraz z budową garaży, budową parkingu oraz infrastrukturą techniczno – drogową przy ul. Marszałka Edwarda Rydza –Śmigłego w Sosnowcu – Etap 1 i Etap 2.

Wyzwanie

Głównym zadaniem było przeniesienie obciążeń z fundamentów budynków jednorodzinnych znajdujących się w szeregu (2 segmenty o numerach 7-15) na grunt nośny tj. zwietrzelinę skalną.

Rozwiązanie

Wykonano 179 szt. kolumn przemieszczeniowych CSC o średnicy 300mm w rozmieszczeniu zgodnym z projektem konstrukcyjnym pod ławy fundamentowe każdego segmentu z osobna. Kolumny wykonano jako elementy niezbrojone o średniej długości 3m licząc od poziomu platform roboczych. 

Dane projektu

Inwestor

P.I.B. BUDECON S.A.

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

P.I.B. BUDECON S.A.