Od maja do czerwca 2014 r. wykonaliśmy posadowienie budynków Inteligentnego Centrum Logistycznego dla Nutrifarm, spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej działającej na rynku suplementów diety i farmaceutyków.

 

Keller Polska Nutrifarm
Posadowienie budynków Centrum Logistycznego Nutrifarm, Keller Polska

Projekt

Prace obejmowały budowę kompleksu badawczo-rozwojowego wraz z częścią magazynową i logistyczną, obsługiwaną wewnątrz za pomocą robotów pozwalających na samodzielne magazynowanie wytworzonych towarów na wysokości do 32 metrów i późniejsze przygotowanie do dystrybucji. 

Wyzwanie

Urządzenia obsługujące magazyn oraz przyległe budynki wymagają niemal idealnie sztywnego podłoża w celu uzyskania ich pełnej możliwości operacyjnej. Połączenie wysokiej wrażliwości na osiadania urządzeń pracujących wewnątrz hali ze złożonymi warunkami geotechnicznymi wymusiło głębokie posadowienie fundamentów Centrum Logistycznego na palach CFA Ø600 mm. Wstępne roboty ziemne, przygotowanie platform roboczych, wykonanie pali oraz betonów podkładowych realizowaliśmy jako Generalny Wykonawca, co pozwoliło na sprawne uruchomienie projektu i jego późniejsze płynne przekazanie w ręce kolejnego wykonawcy oraz zaoszczędziło cenny czas.

Rozwiązanie

Posadowienie fundamentów Inteligentnego Centrum Logistycznego wykonano na 876 palach CFA Ø600 mm o długości od 23,5 do 24 m, zbrojonych koszami 8#16 L=12 m oraz 8#20 L=16 m.  Technologia ta pozwoliła na wykonanie sztywnego podparcia fundamentów, co zapewniło odpowiednie warunki dla późniejszego użytkowania obiektu. Dodatkowo, w zakresie Keller Polska były do wykonania platformy robocze dla poruszania się 2 zestawów palownic LRB255 oraz wykonanie betonów podkładowych, stanowiących jednocześnie szalunki dla stóp i ław fundamentowych w późniejszym etapie realizacji.

Dane projektu

Inwestor

Nutrifarm

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

Keller Polska / Skanska

Inżynier(owie)

Robert Kowal- Keller Polska
Dawid Miłkowski- Keller Polska