Najważniejszymi osiągnięciami tego projektu było: wzmocnienie dna kanału w technologii kolumn betonowych oraz to, że roboty wykonano z wody, przy pomocy pchacza oraz pontonu, do którego została zakotwiona palownica.

Dworzec drzewny

Projekt

Prace wykonano w ramach realizacji zadania „Rozbudowa nabrzeży wraz z pogłębieniem Toru Wodnego w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku. Zadanie 6 - Rozbudowa Nabrzeża Dworzec Drzewny.

Wyzwanie

Kolumny zostały zaprojektowane w rejonie przystani niskiej, nad tunelem biegnącym pod Martwą Wisłą. Z powodu znacznej odległości kolumn od krawędzi nabrzeża, wybudowanego w poprzednim etapie zadania na palach CFA oraz palościance stalowej typu combi-wall wykonanych przez Keller Polska konieczne było zainstalowanie palownicy na pontonie pływającym obsługiwanym przez pchacz i wykonanie kolumn z wody.

Rozwiązanie

Kolumny zostały zaprojektowane w rejonie przystani niskiej, nad tunelem biegnącym pod Martwą Wisłą. Z powodu znacznej odległości kolumn od krawędzi nabrzeża, wybudowanego w poprzednim etapie zadania na palach CFA oraz palościance stalowej typu combi-wall wykonanych przez Keller Polska konieczne było zainstalowanie palownicy na pontonie pływającym obsługiwanym przez pchacz i wykonanie kolumn z wody.

Dane projektu

Inwestor

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

BUDIMEX S.A.