W 2006 roku Keller Polska wzmocniła podłoże pod fundamentami oraz posadzką hali projektowanego zakładu stolarskiego przy ul. Mazurskiej w Elblągu.

Keller Meble Wójcik

Projekt

W  ramach projektu przewidziano wzmocnienie podłoża gruntowego o powierzchni około 22 600 m2 za pomocą kolumn DR (Dynamic Replacement).

Wyzwanie

Projekt zakładał wzmocnienie kolumnami wykonywanymi za pomocą wymiany dynamicznej. Aby przyspieszyć oddanie inwestorowi połowy obszaru wzmocnionego pomiędzy kolumnami DR, w miejscach ustawienia maszyn stolarskich zaproponowano i wykonano dodatkowe kolumny w technologii Vibro. 

Rozwiązanie

Zakres robót obejmował wykonanie 2380 szt. kolumn piaskowo-żwirowych DR wykonywanych w technologii wymiany dynamicznej oraz 807 szt. kolumn piaskowo-żwirowych Vibro wykonywanych w technologii wibrowymiany. Łącznie wykonano 6180 mb kolumn w technologii DR i 2700 mb kolumn Vibro. Do wzmocnienia podłoża zużyto około 14 tys. ton kruszywa.

 

Dane projektu

Inwestor

Wójcik Fabryka Mebli

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

Wójcik Fabryka Mebli

Inżynier(owie)

Waldemar Kwiatkowski-Keller Polska