Farma wiatrowa Nowy Staw powstała w ciągu 14 miesięcy. Na powierzchni 15 kilometrów kw. zbudowano 22 wiatraki, których łączna moc wynosi 45 MW. Rocznie farma należąca do spółki Innogy (dawniej RWE) jest w stanie zaopatrzyć w energię elektryczną ponad 50 000 gospodarstw domowych.

Keller Pale prefabrykowane Nowy Staw

Projekt

Posadowienie 22 fundamentów Zespołu Elektrowni Wiatrowych „Nowy Staw” zaprojektowano na palach prefabrykowanych wbijanych, rozmieszczonych pod fundamentem w postaci pojedynczego pierścienia. Zastosowanie pali prefabrykowanych pozwoliło na bezpieczne posadowienie fundamentów turbin wiatrowych w trudnych warunkach gruntowych Żuław Wiślanych oraz spełnienie wymagań producenta turbin.

Wyzwanie

Pod względem morfologicznym teren budowy położony jest na Żuławach Wiślanych, charakteryzujących się złożonymi warunkami gruntowymi. Dla większości lokalizacji, pod warstwą gleby, glin pylastych znajdowały się holoceńskie utwory deltowe w postaci namułów i torfów o miąższości sięgającej do 12,5 m p.p.t. Pod gruntami organicznymi znajdowały się średniozagęszczone i zagęszczone piaski drobne oraz średnie, w które należało wprowadzić pale. Pierwszym z wyzwań było prawidłowe dobranie długości pali w istniejących warunkach, szczególnie jeśli chodzi o siły wyciągające. Największe trudności wykonawcze wiązały się natomiast z optymalnym doborem parametrów procesu wbijania pali w zagęszczone piaski gdy powyżej znajdowały się grunty słabonośne. 

Rozwiązanie

Pod każdym z 22 kołowych fundamentów, wykonano od 32 do 40 sztuk pali prefabrykowanych 40x40 cm o długości od 9 do 17 m. Pale o długości przekraczającej 15 m łączone były z dwóch elementów za pomocą połączeń systemowych. Projektowane nachylenie połowy pali prefabrykowanych wynosiło 8:1 (~7°). 

Zaprojektowane rozwiązanie spełniało wymagania producenta turbin odnośnie dopuszczalnego osiadania, jak również warunków dynamicznej i statycznej podatności fundamentu na obrót.

 

Dane projektu

Inwestor

Park Wiatrowy Nowy Staw

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

Budimex

Inżynier(owie)

Tomasz Rybarczyk