Keller Polska realizowała prace geotechniczne podczas budowy wielkopowierzchniowej galerii handlowej Millenium Hall w centrum Rzeszowa.

Millenium Hall Rzeszów

Projekt

Naszym zadaniem było przygotowanie projektu i realizacja posadowienia obiektu.

 

Wyzwanie

Projektant stanął przed zadaniem zaproponowania takiego głębokiego fundamentowania, które jednocześnie będzie poprawne technicznie, umożliwi szybką realizację oraz będzie najbardziej korzystne ekonomicznie. W poziomie posadowienia znajdowały się grunty nienośne lub słabonośne, w tym między innymi  pyły i gliny w stanie miękkoplastycznym, a nawet półpłynnym.

Rozwiązanie

Dla posadowienia płyty fundamentowej budynku galerii zaproponowano wykorzystanie technologii pali przemieszczeniowych wwibrowywanych o średnicy 406 mm. Pale te charakteryzują się znacznymi wydajnościami przy stosunkowo dużych nośnościach. 

Prace palowe realizowano w terminie od 30 sierpnia 2006 do 28 marca 2007 r. Razem wykonano 6835 sztuk pali o łącznej długości 37 700 mb. 

Zastosowanie tego rozwiązania umożliwiło inwestorowi szybką realizację prac fundamentowych przy stosunkowo niewielkich kosztach. 

 

Dane projektu

Inwestor

F.H.U. „BOGI” Bogdan Pawłowski

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

F.H.U. „BOGI” Bogdan Pawłowski

Inżynier(owie)

Marek Rusinek- Keller Polska