Najważniejszym osiągnięciem tego projektu było: zaprojektowanie i wykonanie autorskiego rozwiązania wzmocnienia podłoża pod place manewrowe oraz place składowe kontenerów oraz pod maszty oświetleniowe. Dobranie optymalnego zakresu wzmocnienia podłoża z uwagi na warunki gruntowe oraz różne strefy obciążenia placów manewrowych i składowych w celu wyrównania odkształceń podłoża.

Gdańsk DCT T2C

Projekt

Terminal kontenerowy DCT (Deepwater Container Terminal) Gdańsk jest największym i najszybciej rozwijającym się polskim terminalem kontenerowym oraz jedynym terminalem głębokowodnym w rejonie Morza Bałtyckiego. Terminal T2 jest najszybciej rozwijającym się obszarem, który stale powiększa swoją powierzchnię składową

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem było zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia podłoża pod place manewrowe i składowe na ograniczonym zakresie, tak aby wyrównać osiadania pomiędzy obszarem wzmocnionym i niewzmocnionym i jednocześnie spełnić wymagania Zamawiającego. W zakres projektu wchodziło również wykonanie projektu wzmocnienia powierzchniowego realizowanego przez Klienta.

Rozwiązanie

W zakresie placów składowych oraz manewrowych zaprojektowano wzmocnienie podłoża w technologii zagęszczania impulsowego (Impulse Compaction), natomiast w zakresie fundamentów masztów oświetleniowych zaprojektowano żelbetowe pale CFA 430 mm zawieszone nad gruntami organicznymi. Rozwiązanie to pozwoliło na wyrównanie osiadania na całej powierzchni oraz pomiędzy masztami i nawierzchnią betonową placów spełniając tym samym wymagania Zamawiającego. 

Dane projektu

Inwestor

DCT Gdańsk S.A.

Dywizja

Keller Polska / NEE

Generalny Wykonawca

PORR S.A.