W ramach budowy budynku biurowego, w ścisłej zabudowie śródmiejskiej, a także w miejscu wyburzonego budynku, należało zaprojektować i wykonać obudowę wykopu, posadowienie dwóch żurawi wieżowych oraz kotwienie płyty fundamentowej na wypór.

Mogilska Office Kraków
Zabezpieczenie głębokiego wykopu fundamentowego, Keller Polska.

Projekt

Budynek biurowy Mogilska Office jako generalny wykonawca zrealizowała firma PORR. Keller Polska  zaoferowała i wykonał roboty geotechniczne związane z zabezpieczeniem głębokiego wykopu budowlanego w oparciu o autorskie rozwiązanie. 

Wyzwanie

Największym wyzwaniem było optymalne zaprojektowanie i terminowe wykonanie skomplikowanych robót geotechnicznych, w trudnych warunkach gruntowych, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków.  Dodatkowym utrudnieniem podczas realizacji było ponad 200 szt. pali istniejących w gruncie, które stanowiły fundament pośredni wcześniej wyburzonego budynku.

Rozwiązanie

Jako umocnienie ścian wykopu budowlanego o obwodzie około 300 mb i głębokości od 8,2 do 10,4 m, zastosowano ścianę szczelinową o grubości 60 cm. Zabezpieczenie stateczności ściany szczelinowej w fazie budowlanej stanowiły dwa poziomy tymczasowej stalowej konstrukcji rozparcia. Łączna masa tymczasowej konstrukcji rozparcia wyniosła prawie 300 t. W sąsiedztwie istniejących budynków, zastosowano dodatkowe podparcie ściany szczelinowej w postaci stropu nad kondygnacją „-2”. Strop w fazie budowlanej podparty został poprzez barety ze słupami tymczasowymi. Kotwienie płyty fundamentowej na wypór zrealizowano za pomocą  15 sztuk baret 0,6 x 2,8 m zbrojonych koszem. Wykonano także posadowienie dwóch żurawi wieżowych w poziomie stropu „0”. Keller zrealizował swoje prace w okresie od września 2017 r. do czerwca 2018 r. 

 

Dane projektu

Inwestor

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

PORR S.A.

Inżynier(owie)

Tomasz Copija- Keller Polska
Jakub Zajdel- Keller Polska