W ramach budowy budynku mieszkalnego przy ulicy Chwaliszewo w Poznaniu, w ścisłej zabudowie śródmiejskiej, firma Keller Polska zaprojektowała i wykonała obudowę wykopu pod dwie kondygnacje podziemne garażu.

Keller Polska Rezydencja Chwaliszewo-Okładka

Projekt

W ramach kontraktu Keller Polska zaoferowała i wykonała specjalistyczne prace geotechniczne związane z zabezpieczeniem głębokiego wykopu budowlanego w oparciu o autorskie rozwiązanie w budynku mieszkaniowo-usługowym. Swoje prace realizowaliśmy w okresie od kwietnia do lipca 2018 r. 

Wyzwanie

Największym wyzwaniem było optymalne zaprojektowanie i terminowe wykonanie robót geotechnicznych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku oraz rzeki Warty. Dodatkowym utrudnieniem podczas realizacji  prac była znaczna miąższość gruntów pochodzenia antropogenicznego. Wykonanie robót geotechnicznych poprzedziło szczegółowe rozpoznanie saperskie terenu inwestycji.

 

Rozwiązanie

Jako umocnienie ścian wykopu budowlanego o obwodzie około 205 mb i średniej głębokości około 7,5 m, zastosowano ścianę szczelinową o grubości 60 cm. Zabezpieczenie stateczności ściany szczelinowej w fazie budowlanej stanowiła tymczasowa stalowa konstrukcja rozparcia. W sąsiedztwie istniejącego budynku, zastosowano dodatkowe podparcie ściany szczelinowej w postaci stropu nad kondygnacją „-2”. Strop w fazie budowlanej podparty został poprzez barety ze słupami tymczasowymi.

 

Dane projektu

Inwestor

Atal

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

Atal

Inżynier(owie)

Grzegorz Pluta-Keller Polska
Dawid Wieczorek-Keller Polska
Jakub Zajdel-Keller Polska
Joanna Wędołowska-Keller Polska
Zbigniew Glapski- Keller Polska