W prestiżowym, historycznym centrum Gdańska na Wyspie Spichrzów należało, dla posadowienia zespołu apartamentowo-hotelowego Granaria, wykonać kompleksowo obudowę wykopów, pochwycenia zabytkowych murów oraz posadowienie nowych budynków w trudnych warunkach logistycznych i gruntowych. 

Keller Polska Granaria
Keller Polska- realizacja prac na terenie inwestycji Granaria na Wyspie Spichrzów w Gdańsku

Projekt

W ramach kompleksowego programu zagospodarowania Wyspy Spichrzów, łączącego dziedzictwo historyczne z potrzebami nowoczesnego miasta, Keller otrzymał od dwóch inwestorów (UMB i Immobel) zlecenie na realizację robót geotechnicznych przy wspólnej inwestycji zespołu hotelowo-apartamentowego Granaria.

 

Wyzwanie

W trakcie budowy Granarii Keller musiał sprostać wielu wyzwaniom. W ramach jednej budowy prowadzono prace dla dwóch inwestorów na podstawie dwóch umów, co wymagało nietypowej koordynacji i zarządzania oraz dobrej współpracy wszystkich stron. Logistyka transportów i prac zlokalizowanych na końcu wyspy była mocno utrudniona.  Technicznie i wykonawczo należało uwzględnić obecność zabytkowych murów i sąsiadującego spichlerza DEO oraz uniknąć kolizji z elementami kotwiącymi nabrzeży graniczących z obiektami Granarii z trzech stron. Wyzwaniem projektowym i wykonawczym były również trudne warunki geotechniczne, w tym wysoki poziom wody i obecność gruntów organicznych w podłożu. 

Rozwiązanie

Wykop dla dwóch kondygnacji podziemnych wykonano z zastosowaniem ścian szczelinowych i metody podstropowej . W dnie wykopu usytuowanego ok 6 m poniżej zwierciadła wód gruntowych zastosowano przesłonę przeciw filtracyjną Soilcrete. Tymczasowe słupy stropu pełniły funkcję elementów kotwiących przeciwdziałających wyporowi wody.

Z uwagi na konieczność pozostawienia starych murów ograniczających dojazd dla dużych wiertnic niezbędnych dla pali CFA zmieniono w tym rejonie typ pali na mikro-pale iniekcyjne wykonywane mniejszym sprzętem mieszczącym się pomiędzy zabytkowymi murami.

W miejscach pozostawionych w gruncie starych fundamentów i innych przeszkód oraz pomiędzy istniejącymi kotwami nabrzeża, uniemożliwiających wykonanie pali CFA dobrym rozwiązaniem okazało się zastosowanie pali wierconych świdrem ciągłym w osłonie rurowej typu VDW.

 

Dane projektu

Inwestor

Granaria Development Gdańsk Bis sp. z o.o.
UBM Hotel Granary sp. z o.o.

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

UBM Hotel Granary sp. z o.o.

Inżynier(owie)

Studio Architektoniczne KWADRAT sp. z o.o.
MSE Sp z o.o. Dr Zbigniew Wilk
PPIRIB „PRO-BUD”Andrzej Kołdej