Najważniejszym osiągnięciem tego projektu było zaprojektowanie oraz wykonanie kolumn żwirowych KSS oraz zagęszczania  impulsowego pod fundamenty oraz posadzkę hali magazynowej w Sosnowcu przy ul. Inwestycyjnej.

Hala Raben, Maczki Bór

Projekt

Grupa Raben oferuje kompleksowe usługi logistyczne w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego, logistyki kontraktowej, transportu lotniczego i morskiego, transportu całopojazdowego, transportu intermodalnego oraz logistyki produktów świeżych. W celach rozwojowych ciągle poszerza swoje powierzchnie magazynowe, które zlokalizowano również w Sosnowcu przy ul. Inwestycyjnej 4.

Wyzwanie

Wykonanie posadowienia pod fundamenty oraz posadzkę nowobudowanej hali magazynowej na trudnych warunkach gruntowych (nasypy pokopalniane).

Rozwiązanie

Zaprojektowano oraz wykonano 3800 szt kolumn KSS jako wzmocnienie pod fundamenty i posadzkę, oraz 4315 punktów zagęszczania impulsowego pod posadzkę. 

Dane projektu

Inwestor

Raben

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

GOLDBECK