Najważniejszymi osiągnięciami tego projektu było: wykonanie zabezpieczenie wykopu w postaci palisady i obudowy berlińskiej w technologii pali CFA oraz wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii kolumn CSC.

Kazimierzowska 23

Projekt

Zaprojektowano budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami, garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 23 w Warszawie. 

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem było zaprojektowanie i wykonanie palisady zabezpieczającej istniejące garaże w technologii pali CFA, wykonanie zabezpieczenia wykopu obudową berlińską z dwuteownikami pogrążonymi w palach CFA oraz wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii kolumn przemieszczeniowych CSC.

Rozwiązanie

Zaprojektowano i wykonano:
1. Dla palisady 39 szt. pali CFA średnicy 430 mm o sumarycznej długości około 466 mb.
2. Dla obudowy berlińskiej 38 szt. pali CFA średnicy 430 mm o sumarycznej długości około 304 mb.
3. Dla wzmocnienia podłoża gruntowego 99 szt. kolumn CSC średnicy 400 mm o sumarycznej długości około 1389 mb.

Dane projektu

Inwestor

Consteel Sp. z o.o.

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

Consteel Sp. z o.o.