Najważniejszymi osiągnięciami tego projektu były: zabezpieczenie głębokiego wykopu rozpieraną, palisadą w technologii CCFA jako konstrukcja murów oporowych na dojeździe do wiaduktu kolejowego oraz posadowienie wiaduktu kolejowego na palisadzie z pali CCFA.

Linia Kolejowa E59, ul. Piłsudskiego, Wiadukt kolejowy

Projekt

W ramach modernizacji linii kolejowej E59 w miejscowości Rawicz wykonano palisady spełniające funkcje zabezpieczenia wykopu, przesłony przeciwfiltracyjnej oraz elementów konstrukcyjnych murów oporowych i wiaduktu kolejowego.

Wyzwanie

Wykonanie szczelnej, siecznej palisady z pali CCFA ø 610mm dla zabezpieczenia wykopu głębokości 9-11m. Biorąc pod uwagę funkcję palisady konieczne było zachowanie dokładności wykonawczych na poziomie ±5cm z uwagi na jej szczelność oraz połączenie z żelbetowymi ścianami murów oporowych. 

Rozwiązanie

Zaprojektowano i wykonano pale CCFA ø610 mm, max głębokości 15,5 m w rozstawie 650mm. Pale zbrojone były naprzemiennie koszem lub profilem stalowym. Z uwagi na założenia konstruktorów dotyczące braku przemieszczeń palisady, konieczne było wykonanie 3 poziomowego rozparcia stalowego w najgłębszym miejscu wykopu.

Dane projektu

Inwestor

PKP PLK S.A.

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

Torpol S.A.