Najważniejszymi osiągnięciami tego projektu było wykonanie kotew mikropalowych, jako zakotwienie ścianki nabrzeża z jednostek pływających oraz dzięki uprzedniej organizacji budowy i dobrej koordynacji w trakcie prowadzenia prac udało się osiągnąć wydajność znacznie przewyższającą zakładaną.

Modernizacja BON Urzędu Morskiego

Projekt

Modernizacja BON jest przebudową obiektu budownictwa hydrotechnicznego.

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem było wykonanie kotew mikropalowych od strony wody. Dodatkowo w gruncie znajdowały się przeszkody, które stanowiły pale prefabrykowane żelbetowe.

Rozwiązanie

Zastosowanie pontonu w celu wykonania kotew mikropalowych. Dostosowanie wykonywania mikropali do istniejących przeszkód. Praca doświadczoną brygadą pracowników znających specyfikę pracy z jednostek pływających.

Dane projektu

Inwestor

P.U.H. Rusiecki

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

CALBUD Sp. z o.o.