Najważniejszymi osiągnięciami tego projektu było: zaprojektowanie i realizacja projektu zabezpieczenia wykopu głębokości około 6,5m, z jednoczesnym posadowieniem wiaduktu kolejowego na palisadzie, połączenie dwóch technologii (DSM i VDW) oraz zabezpieczenie przeciwfiltracyjne wykopu.

Modernizacja linii kolejowej E-59

Projekt

W ramach modernizacji linii kolejowej E-59 na odcinku Wrocław-Poznań, Keller Polska wykonał prace geotechniczne na potrzeby realizacji murów oporowych i wiaduktu stanowiących tunel pod linią kolejową E-59 w ciągu ul. Gostyńskiej w miejscowości Kościan. Jednoczenie wykorzystano palisadę wraz z dodatkowymi palami VDW do posadowienia wiaduktu kolejowego.

Wyzwanie

Zabezpieczenie głębokiego wykopu z jednoczesnym posadowieniem na palisadzie murów oporowych i wiaduktu kolejowego (nad ul. Gostyńską w m. Kościan). Konieczność przeprojektowania całego obiektu oraz uwzględnienie współpracy palisady z konstrukcją docelową.

Rozwiązanie

Zaprojektowano i wykonano kompleksowe zabezpieczenie wykopu w postaci trwałej palisady z pali VDW (element nośny) i kolumn DSM (wypełnienie) wraz z rozparciem trwałym w postaci belek żelbetowych i tymczasowym w postaci rur stalowych. Palisada pełni funkcje zabezpieczenia wykopu (również przeciwfiltracyjne) oraz posadowienia murów oporowych tunelu i wiaduktu kolejowego. 

Dane projektu

Inwestor

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

Torpol S.A.