Najważniejszym osiągnięciem tego projektu było: zaprojektowanie i wykonanie tymczasowej oraz odcinkowo docelowej obudowy wykopu w ramach rozbudowy, przebudowy i adaptacji budynku mieszkalnego Villa Musica na Muzeum Piaśnickie w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy.

Muzeum Piaśnickie

Projekt

Obiekt zlokalizowany jest w Wejherowie przy ulicy Ofiar Piaśnicy. Bezpośredni dostęp do drogi DK6 powoduje, że obiekt ma niezwykle dogodną lokalizację dla przyszłych odwiedzających. Dodatkowo znajduje się w bliskim sąsiedztwie Piaśnicy, gdzie w latach 1939-1940 dokonano Zbrodni Piaśnickiej, o której docelowo ma opowiadać muzeum. 

Wyzwanie

Zadaniem Keller Polska było zaprojektowanie i wykonanie tymczasowej obudowy berlińskiej, docelowej palisady z pali CFA oraz pali pod żuraw wieżowy. Głównym wyzwaniem dla realizacji tego zadania była logistyka. Wąska droga dojazdowa, mały plac pod zaplecze, niewielka działka, bezpośrednie sąsiedztwo zabytkowej zabudowy oraz liczne drzewostany wymagały dokładnego zaplanowania prac już na etapie projektowym oraz prawidłową koordynację poszczególnych etapów w terenie. 

Rozwiązanie

Zaprojektowano i wykonano pale wiercone w technologii CFA o średnicy 430 mm i długości do 7,0m. W celu przeniesienia zginania w elementach, były one zbrojone prefabrykowanymi koszami stalowymi. Za elementami żelbetowymi zaprojektowano opinkę drewnianą z drewna klasy min. C22 i grubości nie mniejszej niż 7 cm.

Dane projektu

Inwestor

Poleko Budownictwo Sp. z o.o. Budomex s.c.

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

Nie dotyczy