Najważniejszym osiągnięciem tego projektu było to, że Firma Keller Polska wykonała prace przy odbudowie nabrzeży Portu Praskiego w Warszawie w ramach realizacji inwestycji pn: „Odtworzenie nabrzeży z dostosowaniem do budowy ciągu pieszo - jezdnego po stronie północno - wschodniej śluzy w Porcie Praskim.

Nabrzeże Portu Praskiego

Projekt

Firma Keller Polska Sp. z o.o. wykonała projekt odbudowy nabrzeża wysokiego i niskiego w technologii kotwionej ściany VDW oraz pali VDW i CFA pod płytę nadwodną nabrzeża niskiego w Porcie Praskim.

Wyzwanie

Wykonanie palisady z pali VDW oraz pojedyńczych pali VDW i ukośnych pali CFA wymagało bardzo dużej dokładności i starannego planowania kolejności wykonywania poszczególnych pali w odpowiedniej odległości od siebie, aby nie powodować przepychania świeżego betonu co dodatkowo utrudniało pracę na wąskiej platformie roboczej. Montaż zbrojenia w ukośnych palach CFA oraz znaczna ilość powstającego urobku który musiał być na bieżąco usuwany były również dużym utrudnieniem.

Rozwiązanie

Zaprojektowano i wykonano ścianę odwodną w postaci palisady z pali wierconych CCFA o średnicy 620 mm i głębokości 12 m w żelbetowych murkach prowadzących oraz wykonano posadowienie płyty nabrzeża na pojedyńczych palach wierconych CCFA o średnicy 620 mm i długości 13 – 14 m oraz na skośnych palach wierconych CFA o średnicy 630 mm i długości 15 m, o nachyleniu 1:6. Fragment nabrzeża wysokiego jest wzmocniony również przez 57 kotew gruntowych o długości 12 m.

Dane projektu

Inwestor

Port Praski Nowe Inwestycje Sp. z o.o.

Dywizja

Keller Polska Sp. z o.o.

Generalny Wykonawca

PORR S.A.