Najważniejszymi osiągnięciami tego projektu było: zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia gruntu pod posadowienie budynków nr 1, 5 oraz 6 w ramach budowy osiedla mieszkalnego wielorodzinnego Lokum Verde we Wrocławiu oraz przy współpracy z projektantami, posadowienie budynków wykonano  częściowo na kolumnach DSM, a częściowo jako bezpośrednie na niewzmocnionym podłożu.

Osiedle mieszkaniowe ,,LOKUM VERDE" ul. Odolanowska

Projekt

Lokum Verde to osiedle zlokalizowane w spokojnej i zielonej wrocławskiej dzielnicy Psie Pole. Inwestycja przewiduje wykonanie 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem było zaprojektowanie oraz wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego pod posadowienie dwóch nowoprojektowanych 5-kondygnacyjnych budynków mieszkalnych. Ze względu na duże zróżnicowanie warunków gruntowych możliwe było zastosowanie tylko częściowego wzmocnienia dla jednego z budynków.

Rozwiązanie

Zaprojektowano i wykonano około 400 szt. kolumn DSM o średnicy 600mm oraz około 280 szt. kolumn DSM o średnicy 1000mm o długościach od 3,0 do 3,5m. Wykonano również wzmocnienie pod posadowienie dźwigów wieżowych. Kolumny DSM wykonano jako elementy niezbrojone o docelowej wytrzymałości na ściskanie 2,5 MPa. 

Dane projektu

Inwestor

Lokum Deweloper S.A.

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

Lokum Deweloper S.A.