Najważniejszym osiągnięciem tego projektu było zaprojektowanie i wykonanie autorskiej koncepcji wzmocnienia podłoża gruntowego pod posadzką oraz posadowienie na palach fundamentów projektowanych budynków magazynowo-biurowego i handlowo-usługowego przy ul. Obwodowej w Redzie.

Park handlowo-usługowy

Projekt

Park handlowy zlokalizowany jest w Redzie przy ulicy Obwodowej. Bezpośredni dostęp do drogi DK6 oraz bliskie sąsiedztwo rozwijającej się części miasta Redy powoduje, że obiekt ma niezwykle dogodną lokalizację dla przyszłych inwestorów oraz konsumentów.

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem było zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego pod posadzką projektowanych obiektów oraz posadowienie na palach stóp fundamentowych. Ze względu na wymagania odnośnie dopuszczalnych osiadań oraz ograniczenie gabarytów stóp fundamentowych, przy jednoczesnym przeniesieniu sił wyciągających i poziomych, przyjęto wykonanie wszystkich elementów w technologii przemieszczeniowej. 

Rozwiązanie

Zaprojektowano i wykonano kolumny i pale przemieszczeniowe o średnicy do 360mm i długości do 6,5m. Część elementów, których zadaniem było przeniesienie sił poziomych i wyciąganych było zbrojone kształtownikiem stalowym IPE.

Dane projektu

Inwestor

EDS Retail Park Investment

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

-