Najważniejszymi osiągnięciami tego projektu było: zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia gruntu pod posadowienie budynków R5 oraz R7 w ramach budowy osiedla mieszkalnego wielorodzinnego Planty Racławickie we Wrocławiu oraz przy współpracy z projektantami posadowienie budynków wykonano częściowo na kolumnach DSM, a częściowo jako bezpośrednie na niewzmocnionym podłożu. 

Planty Racławickie

Projekt

Planty Racławickie to osiedle zlokalizowane w sercu wrocławskiej dzielnicy Krzyki, pomiędzy malowniczymi parkami – Grabiszyńskim oraz Południowym. Inwestycja przewiduje wykonanie 11 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem było zaprojektowanie oraz wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego pod posadowienie dwóch nowoprojektowanych 5-kondygnacyjnych budynków mieszkalnych. Ze względu na miejscowe występowanie gruntów ze znaczną zawartością części organicznej dochodzącą do 15%, przed przystąpieniem do wykonania kolumn DSM w tym rejonie zrealizowano wymianę gruntu.

Rozwiązanie

Zaprojektowano i wykonano około 200 szt. kolumn DSM o średnicy 800 mm oraz około 100 szt. kolumn DSM o średnicy 1200 mm o długościach od 3 do 6 m. Kolumny DSM wykonano jako elementy niezbrojone o docelowej wytrzymałości na ściskanie 1,50-1,75 MPa. 

Dane projektu

Inwestor

ARCHICOM S.A.

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

OPEX S.A.