W 2012 roku firma Keller Polska przystąpiła do rewitalizacji i adaptacja terenów poprzemysłowych, portu i nabrzeża Wisły do nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych w Grudziądzu.

Keller Grudziądz Port

Projekt

Port i nabrzeże Wisły w Grudziądzu zostały objęte rewitalizacją dzięki czemu dawne tereny przemysłowe służą dzisiaj rekreacji i turystyce. Program inwestycyjny obejmował m.in. przebudowę istniejących umocnień, budowę przystani jachtowej i wioślarskiej z centrum szkoleniowym oraz placem dla samochodów kempingowych, przygotowanie terenów rekreacyjnych i spacerowych. 

Wyzwanie

Prace zostały wykonane w terenie silnie zmienionym przez wcześniejszą działalność człowieka. W takich obszarach zawsze spodziewać się można wielu przeszkód w gruncie. Podczas wykonania każdej kotwy mikropalowej na bieżąco śledzono ciśnienie płuczki i iniekcji oraz dokonywano pomiaru nachylenia każdej kotwy przy pomocy kątowej poziomicy magnetycznej. Mimo przeszkód prace zakończono z sukcesem dzięki interaktywnemu projektowaniu, bieżącemu monitoringowi i utrzymaniu ciągłego reżimu technologicznego w trakcie wykonania mikropali. 

Rozwiązanie

Nabrzeże zabezpieczono kotwami mikropalowymi o długości od 14 do 22 m, łącznie o długości około 4170 mb. Lokalizacja kotew mikropalowych została dostosowana do istniejących otworów w ściance szczelnej oraz istniejących obiektów.

Dane projektu

Inwestor

Miasto Grudziądz

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

Keller Polska

Inżynier(owie)

Tomasz Rybarczyk- Keller Polska