W ramach projektu EFRA U&O należało zaprojektować i wykonać kompleksowo roboty geotechniczne wraz z niezbędnymi robotami przygotowawczymi, ziemnymi oraz instalacyjnymi.

Keller Polska Lotos Gdańsk
Keller Polska- palowe prace geotechniczne Lotos Gdańsk

Projekt

Projekt EFRA stanowi kontynuację wcześniejszego inwestycyjnego Programu 10+  rozbudowy i unowocześniania technologii przerobu ropy naftowej, który pozwoli na dostarczenie na rynek ok. 900 tys. ton dodatkowych produktów naftowych rocznie. Na zlecenie Grupy LOTOS Keller wykonał roboty palowe pod wszystkie obiekty instalacji EFRA.

Wyzwanie

Wyzwaniem było prowadzenie prac przy restrykcyjnych wymaganiach BHiP oraz  w przypadku mikro-pali i iniekcji wysokociśnieniowej Soilcrete, w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych instalacji. Wysoki poziom BHP i  zaangażowanie pracowników Kellera pozwoliły na spełnienie restrykcyjnych wymagań i realizację prac w terminie, bez żadnego zdarzenia potencjalnie niebezpiecznego, co  zaowocowało uzyskaniem wyróżnienia BHP dla kierownika robót Kellera.

Rozwiązanie

Keller zaprojektował i wykonał palowanie oraz wzmocnienie podłoża dla szeregu instalacji, m. in. takich obiektów jak: GPZ, Budynek Tlenowni, nowa Estakada 6-7 (pale CFA L=12-26 m), zbiornik 2080 (pale SDP/CFA L=10-11 m), istniejąca estakada 6-7 (Soilcrete), estakada 2700 / przepust przy polu zbiorników 2080 (mikro-pale, L=12 – 22m) i wiele innych mniejszych obiektów na mikro-palach między istniejącymi instalacjami. Wykonano również pierwszy obiekt mostowy w historii Keller Polska, który zapewnił dojazd do nowych zbiorników. Za pomocą iniekcji wysokociśnieniowej Soilcrete wzmocniono 63 fundamenty istniejącej estakady, co pozwoliło wyeliminować uciążliwe roboty ziemne i żelbetowe w wąsko-przestrzennych  wykopach o głębokości ok. 4 m oraz uniknąć poszerzania istniejących fundamentów w dnie wykopów.

 

Dane projektu

Inwestor

Grupa LOTOS SA

Dywizja

Keller Polska sp. z o.o.

Generalny Wykonawca

Keller Polska sp. z o.o.