Najważniejszymi osiągnięciami tego projektu było: wykonanie szczelnego bloku z kolumn jet grouting o powierzchni w rzucie ok. 3,6x108 m oraz głębokości około 8 m oraz wykonanie z barki pływającej około 1100 mb gwoździ gruntowych  kotwiących nową konstrukcję oporową nabrzeża z brusów stalowych.

Remont nabrzeża Odry

Projekt

Pamiętająca początki XX wieku konstrukcja nabrzeża na odcinku Odry Południowej, równoległej do ul. Michalczyka we Wrocławiu, w maju 2017 doznała znacznych uszkodzeń na skutek osunięcia się gruntu. Osuwisko miało około 100 metrów długości oraz 6 metrów szerokości. Nasze prace miały ponownie przywrócić stateczność i bezpieczeństwo nabrzeża. 

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem było wykonanie przewidzianych prac na ograniczonej przestrzeni. Zbrojenie dla kolumn jet grouting było podawane od strony wody – z pływającej barki. Gwoździe gruntowe kotwiące konstrukcję nabrzeża również były wykonywane z barki pływającej.

Rozwiązanie

W  ramach zadania wykonano 108 szt. kolumn jet grouting o średnicy 1,8m oraz 27 szt. kolumn o średnicy 0,8 m zbrojonych kształtownikami stalowymi. Ponadto wykonano ok. 100 szt. gwoździ gruntowych o długości od 5,0 do 12,0m, kotwiących konstrukcję oporową nabrzeża z brusów stalowych.

Dane projektu

Inwestor

PGW Wody Polskie

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

Naviga-Stal Sp. z o.o.