Najważniejszymi osiągnięciami tego projektu było wzmocnienie podłoża pod płytą fundamentową rozbudowywanego obiektu oraz zamiana zbrojonych mikropali o długości 15m na kolumny iniekcyjnej wykonywanej w technologii DSM o długości 9,0.

Rozbudowa szkoły muzycznej

Projekt

Projekt polegał na wzmocnieniu podłoża pod projektowaną płytą fundamentową w taki sposób aby ujednolicić osiadania na całej powierzchni oraz przenieść siły od wyporu wody gruntowej.

Wyzwanie

Zamiana projektowana długich mikropali wykonywanych w bardzo zagęszczonych piaskach na krótkie kolumny iniekcyjne. Głównym wyzwaniem było praca przy czynnym budynku szkoły oraz w przestrzeni ograniczonej ściankami szczelnymi. 

Rozwiązanie

Wykonano łącznie 185 sztuk kolumn iniekcyjnych o średnicy 820mm. Kolumny zostały wykonane w technologii wgłębnego mieszania gruntu DSM. Łączna długość kolumn 1567 mb.

Dane projektu

Inwestor

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Mieczysława Karłowicza

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

LK Inwest Sp. z o.o.