Najważniejszymi osiągnięciami tego projektu było: stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej S19 zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach, przy zastosowaniu bezpiecznego posadowienia obiektów w ciągu trasy oraz sprawna organizacja i koordynacja z klientem prac prowadzonych w czterech technologiach i przy równolegle prowadzonych robotach przez innych podwykonawców.

S19-Lublin-Rzeszów

Projekt

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, na odcinku koniec obw. Kraśnika – węzeł Sokołów Młp. Północ, część numer 3 jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Została ona zaliczona do bardzo ważnych zadań rządowych. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na wschodzie kraju. 

Wyzwanie

Prowadzenie budowy w napiętym reżimie czasowym – zapewniono bezpieczną i sprawną pracę w godzinach od 6 do 22. Prace dodatkowo prowadzone były w okresie jesienno – zimowym i przy współudziale innych firm co wymagało dodatkowych działań organizacyjnych. Platforma robocza powstająca przez cały okres trwania naszych robót wymagała codziennej weryfikacji.

Rozwiązanie

Zaprojektowano oraz wykonano:
- 19 000 mb kolumn żwirowych,
- 1 840 mb pali prefabrykowanych dla obiektu mostowego MS13,
- 1 280 mb kolumn betonowych pod przepusty,
- 2 800 mb kolumn żwirowo-betonowych,
- 11 800 mb drenów prefabrykowanych. 

Dane projektu

Inwestor

GDDKiA oddział Rzeszów

Dywizja

Keller Polska Sp. z o.o.

Generalny Wykonawca

STRABAG Sp. z o.o.