Najważniejszymi osiągnięciami tego projektu było: stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej S19 zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach, przy zastosowaniu bezpiecznego posadowienia obiektów w ciągu trasy oraz błyskawiczna mobilizacja oraz organizacja prac w trudnych warunkach logistycznych, przy braku przyłącza wody w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac.

S19 Lublin-Rzeszów

Projekt

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów na odcinku Lasy Janowskie – Zdziary, jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Została ona zaliczona do bardzo ważnych zadań rządowych. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na wschodzie kraju. Droga ta, jako część międzynarodowej trasy Via Carpatia, przyczyni się do rozwoju gospodarczego Polski Wchodniej. 

Wyzwanie

Zadanie postawione przez klienta polegało na posadowieniu 4 murów oporowych, w obrębie częściowo wykonanych obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu budowanej drogi ekspresowej S19. Błyskawiczna mobilizacja, organizacja prac oraz przerzutów zaplecza pomiędzy obiektami sprawiła, że wykonanie kolumn DSM zostało zakończone w terminie zgodnym z oczekiwaniami klienta przy spełnieniu wszystkich wymagań jakościowych. 

Rozwiązanie

Zaprojektowano oraz wykonano 1582 mb zbrojonych kolumn DSM o średnicy 800 oraz 1200mm. Projektowana wytrzymałość cementogruntu wynosiła 1,7 MPa a część kolumn z uwagi na rzędne platform roboczych wykonywana była z wolnym przelotem. 

Dane projektu

Inwestor

GDDKiA oddział Rzeszów

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

STRABAG Sp. Z o.o.