Najważniejszymi osiągnięciami tego projektu było: podchwycenie istniejących fundamentów, wzmocnienie podłoża pod nowoprojektowanymi słupami
i ścianami, palisada zabezpieczająca wykop pod nowy budynek oraz ścianka berlińska.

Sante, Jagiellońska 55

Projekt

Zadaniem projektu jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Sante. Będzie to budynek biurowo-hotelowy z częścią rekreacyjną. 

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem było zaprojektowanie i wykonanie podchwycenia fundamentów istniejącego i będącego w użytkowaniu budynku biurowo-rekreacyjnego oraz wykonanie palisady częściowo pod istniejącym ciepłociągiem. 

Rozwiązanie

Zaprojektowano i wykonano podchwycenie istniejących fundamentów za pomocą brył cementogruntu o średnicy od 100-200 cm, długość kolumn 2,40 –6,80 m, wzmocnienie pod nowoprojektowanymi słupami za pomocą kolumn o średnicy 160 cm i długości 2,0-3,8 m, wzmocnienie podłoża pod wybranymi nowoprojektowanymi ścianami za pomocą kolumn o średnicy 100-200 cm i długości 1,2 m, palisadę pomiędzy fundamentami istniejącymi za pomocą kolumn 140-180 cm, palisadę wzdłuż fundamentu projektowanego za pomocą kolumn 80 cm długości 4mb oraz ściankę berlińska wykonaną za pomocą profili HEB120 instalowanych w mikropalach średnicy 20 cm w rozstawie 1-1,5 m.

Dane projektu

Inwestor

Sante

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

PBM Konstrukcje Sp. z o.o.