Keller Polska zaoferowała i wykonała zabezpieczenie wykopu budowlanego w oparciu o autorskie rozwiązanie w porozumieniu z Zamawiającym.

Keller Polska ściany Białystok ul. Knyszyńska

Projekt

Budynek wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym przy ul. Knyszyńskiej w Białymstoku jako generalny wykonawca realizuje obecnie firma RS Budownictwo.

Wyzwanie

Pierwotnie koncepcja projektowa przewidywała dwa osobne budynki z czego jeden z nich miał pełnić funkcję parkingu. Pomiędzy budynkami przebiega podziemny kanał deszczowy. Finalnie zaprojektowano budynek z trzema kondygnacjami podziemnymi po jednej stronie kanału oraz nadwieszeniem nad kanałem. Nadwieszenie to zostało oparte na kilku solidnych tarczach konstrukcyjnych dla których fundamentem jest fragment teowej ściany szczelinowej wykonanej po drugiej stronie kanału deszczowego.

Należało tu przewidzieć pewną sytuację obliczeniową – możliwość serwisowego dostępu do kanału deszczowego w razie awarii, czyli możliwość wykonania lokalnego wykopu pomiędzy częścią podziemną budynku a fragmentem ściany teowej.

 

Rozwiązanie

Jako umocnienie ścian wykopu budowlanego o obwodzie około 145 mb (dla budynku z podziemiem) oraz około 46 mb ściany teowej, głębokości od 14 m do 17 m, zastosowano ścianę szczelinową o grubości 60 cm. Zabezpieczenie stateczności ściany szczelinowej w fazie budowlanej stanowią dwa poziomy tymczasowej stalowej konstrukcji rozparcia. Łączna masa tymczasowej konstrukcji rozparcia wynosi prawie 85 t.

Dane projektu

Inwestor

IG Sp. z o.o. sp.k.

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

RS Budownictwo Robert Skrzypkowski

Inżynier(owie)

Sebastian Skoczeń – Kierownik budowy Keller Polska
Joanna Figiel-Najduk – Projektant zabezpieczenia wykopu Keller Polska