Najważniejszymi osiągnięciami tego projektu było: zabezpieczenie wykopu fundamentowego w ścisłej zabudowie, w bezpośrednim sąsiedztwie biurowców i hoteli – 1 kondygnacja podziemna, zaprojektowanie i wykonanie autorskiej koncepcji zoptymalizowanej obudowy z kolumn DSM spełniającej wymagania GPEC Gdańsk ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo ciepłociągu oraz obudowa stanowiła szalunek jednostronny dla ścian kondygnacji podziemnej.

Śląska 12

Projekt

Śląska 12 jest projektem kubaturowym obejmującym 1- i 2-pokojowe apartamenty inwestycyjne. Dogodna lokalizacja w biznesowej części Gdańska oraz fasada z klinkieru nawiązującego do Gdańskiej tradycji jest elementem przyciągającym uwagę.

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem było zaprojektowanie i wykonanie obudowy wykopu, która spełni wymagania GPEC Gdańsk co do szczelności rozwiązania oraz przeniesie obciążenia od sąsiedniej zabudowy. Dodatkowo na terenie inwestycji znajdowały się liczne czynne instalacje oraz należało przewidzieć nowe przyłącza dochodzące do projektowanego obiektu. Duże wyzwanie stanowiły występujące w podłożu gruntowym kamienie oraz nasypy pochodzenia antropogenicznego.

Rozwiązanie

Zaprojektowano i wykonano kolumny DSM średnicy 60 cm i długości dochodzącej do 7,5 m stanowiących wspornikową obudowę wykopu. Kolumny zostały zazbrojone kształtownikiem stalowym typu IPE ze stali S355. Obudowa wykopu stanowiła szalunek tracony dla ścian kondygnacji podziemnej.

Dane projektu

Inwestor

ATAL S.A.

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

-