Najważniejszym osiągnięciem tego projektu było zaprojektowanie i wykonanie szczelnej obudowy wykopu fundamentowego wraz z uszczelnieniem dna oraz posadowieniem dla inwestycji kubaturowej.

Star Tower

Projekt

Star Tower jest projektem obiektu budownictwa mieszkaniowego. Ze zwartej bryły budynku sześciokondygnacyjnego wznosi się jedna 17-kondygnacyjna wieża.

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem było wykonanie obudowy wykopu głębokości 6m w postaci, szczelnej, kotwionej mikropalami palisady wykonanej w technologii DSM, wraz z odwonieniem i wykonaniem wykopu.

Rozwiązanie

Zaprojektowano i wykonano szczelną palisadę DSM o średnicy 80cm oraz 60cm głębokości od 10m do 11m. Palisad została zakotwiona mikropalami o długości od 10m do 12m i średnicy 150mm. W celu uszczelnienia dna wykopu wykonano ekran uszczelniający w technologii jet grouting grubości 70cm o powierzchni 2050m2 . Dla posadowienia budynku wykonano kolumny DSM o średnicy 100cm o łącznej długości 1350mb.

Dane projektu

Inwestor

Budner Inwestycje Sp. z o.o

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

-