W ramach rozbudowy Terminala Kontenerowego, w terenie o trudnych warunkach gruntowych, należało posadowić na palach belkę podsuwnicową oraz wzmocnić podłoże na powierzchni ok. 20 ha pod place składowe.

Keller Polska DCT
Keller Polska terminal kontenerowy DCT2

Projekt

Rozbudowę DCT Gdańsk, największego polskiego terminala kontenerowego o nowe nabrzeże (długości 656 m i głębokości do 17 m) oraz o place składowe zrealizowało konsorcjum Besix N.V. & NDI S.A, które zleciło Kellerowi prace palowe i wzmocnienie podłoża pod place składowe.  

Wyzwanie

Wyzwaniem było optymalne zaprojektowanie i wykonanie robót geotechnicznych w trudnych warunkach gruntowych i pod dużą presją terminu ze strony Generalnego Wykonawcy, jak również dostosowanie rozwiązań projektowych do zróżnicowanych i niestandardowych wymagań Inwestora. Należało zapewnić ograniczenie osiadania fundamentów suwnicy do 10 mm oraz palców składowych do wartości od 40  mm do 220 mm w zależności od strefy składowania. 

Rozwiązanie

Dla potrzeb posadowienia belki podsuwnicowej wykonano innowacyjne, ukośne pale CFA o długości do 29 m oraz mikro-pale o długości do 38 m. Łącznie pod belką podsuwnicową i masztami oświetleniowymi wykonano ponad 1 000 zbrojonych pali CFA o średnicy Ø650 mm i długości całkowitej ponad 22 km oraz 290 sztuk mikro-pali Ø300 o długości całkowitej ok. 10 km.

Dla wzmocnienia podłoża pod place składowe dla kontenerów wykonano  ok. 8.300 kolumn żwirowych KSS o długości całkowitej ok.95 km oraz ok. 750 kolumn betonowych FSS/CFA o długości łącznej ponad 12 km. Na powierzchni ok. 20 ha wzmocniono grunt metodą zagęszczania impulsowego RIC. Na powierzchni ok. 2 ha m² zagęszczono luźne grunty techniką wibroflotacji. Prace Kellera zrealizowano w okresie od maja 2015 do stycznia 2016.

Dane projektu

Inwestor

DCT SA

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

Besix NV/ NDI SA

Inżynier(owie)

Ch2m Hill

Film