Budowa Trasy Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Morskiej do Obwodnicy Trójmiasta była inwestycją na którą mieszkańcy całej aglomeracji trójmiejskiej i kierowcy innych miast czekali od wielu lat.

Keller Trasa Kwiatkowskiego

Projekt

Ze względu na wysokość skarp dochodzącą do 19 m, trwały charakter zabezpieczenia i związane z tym wymagania odnośnie stateczności, przyjęto metodę zabezpieczenia za pomocą gwoździ gruntowych w rozstawie 2,5 × 2,5 m.

Wyzwanie

Z uwagi na przebieg trasy w obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i związane z tym uwarunkowania administracyjne oraz duże różnice wzniesień, w ciągu trasy zaprojektowano trzy wiadukt,  a pozostała część drogi biegła w wykopach wykonanych przez najwyższe wzniesienia. Niektóre skarpy tych wykopów zaprojektowano o nachyleniu 1:1. Ponieważ teren budowy stanowił fragment wysoczyzny morenowej charakteryzującej się występowaniem głównie piasków i żwirów w stanie średniozagęszczonym i zagęszczonym oraz lodowcowych piasków gliniastych i glin piaszczystych skarpy o dużym nachyleniu należało wzmocnić.

Rozwiązanie

W celu zabezpieczenia skarp nowo powstającej drogi Keller Polska wykonała 1780 sztuk gwoździ o łącznej długości około 9900 mb. Do wykonania zakotwień zastosowano ocynkowane żerdzie systemu GONAR R32 o długościach od 3 do 6 m. Po wykonaniu gwoździ powierzchnię skarp zabezpieczono ocynkowaną stalową siatką oraz antyerozyjną matą polipropylenową. Następnie wykonano humusowanie skarp oraz obsiew trawą. Przyjęte rozwiązanie okazało się skuteczną i szybką metodą zwiększenia stateczności skarp oraz doskonałym zabezpieczeniem przed powierzchniowa erozją.

 

Dane projektu

Inwestor

Miasto Gdynia

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

Skanska

Inżynier(owie)

Waldemar Kwiatkowski