Najważniejszymi osiągnięciami tego projektu były: realizacja podchwycenia istniejących fundamentów oraz wzmocnienia podłoża gruntowego pod projektowane stopy fundamentowe w bezpośrednim sąsiedztwie czynnej instalacji gazów medycznych oraz podchwycenie 3 kondygnacyjnego budynku w celu wykonania dodatkowej części podziemnej w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny

Projekt

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie jest jednym z podstawowych obiektów opieki medycznej w mieście. Został on utworzony na bazie Szpitala Wojskowego. Ze względu na wiek, większość obiektów jest wpisana do rejestru zabytków.

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem podczas realizacji robót iniekcyjnych była praca w bezpośrednim sąsiedztwie czynnej instalacji gazów medycznych, które w sposób ciągły musiały zasilać funkcjonujący szpital. Dodatkowym utrudnieniem była ograniczona ilość miejsca oraz dywersyfikacja prac z zewnątrz / wewnątrz budynku. Doświadczony zespół oraz park maszynowy Keller Polska pozwoliły sprostać temu zadaniu i zrealizować je w sposób sprawny i terminowy z wykorzystaniem 4 jednostek sprzętowych.

Rozwiązanie

W ramach zadania zaprojektowano podbicie fundamentów frontowej ściany budynku za pomocą kotwionej bryły Soilcrete oraz wzmocnienie podłoża gruntowego pod projektowane wewnątrz istniejącego budynku stopy fundamentowe. Wykonano kolumny o średnicy dochodzącej do 140 cm.

Dane projektu

Inwestor

ADAMIETZ SP. Z O.O.

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

ADAMIETZ SP. Z O.O.