Najważniejszym osiągnięciem tego projektu było zaprojektowanie i wykonanie autorskiej koncepcji tymczasowej oraz docelowej obudowy wykopu stanowiącej zabezpieczenie dla projektowanego budynku Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Nauk Społecznych oraz Studium Języków Obcych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Warszawskiej 98 w Olsztynie.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Projekt

Obiekt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zlokalizowany jest w dzielnicy Kortowo przy jeziorze Kortowskim. Bezpośredni dostęp do dróg S51, S16 i dalej S7 powoduje, że dojazd do uczelni jest niezwykle korzystny i bezproblemowy, co w znaczący sposób podnosi jej atrakcyjność.

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem było zaprojektowanie i wykonanie obudowy wykopu dla garażu podziemnego oraz zjazdu do niego. Spód wykopu zlokalizowany był około 10m poniżej drogi znajdującej się na naziomie wykopu. W celu zapewnienia wysokich wymagań Inwestora w zakresie przemieszczeń poziomych obudowy oraz odkształceń terenu poza granicami działki, przy jednoczesnym ograniczeniu miejsca na obudowę, zdecydowano się na zastosowanie technologii w wibrowywanych ścianek z grodzic stalowych oraz systemu samowiercących kotew gruntowych. Lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy powodowała konieczność wykorzystania wibratora wysokich częstotliwości.

Rozwiązanie

Zaprojektowano i wykonano grodzice stalowe typu GU o długości dochodzącej do 13 m. Jako dodatkowy punkt podparcia zastosowano systemowe samowiercące kotwy gruntowe o średnicy min. 115mm.

Dane projektu

Inwestor

Budimex S.A.

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

Budimex S.A.