Najważniejszymi osiągnięciami tego projektu były: zabezpieczenie wykopu fundamentowego dla inwestycji kubaturowej – 2 kondygnacje podziemne oraz zaprojektowanie i wykonanie autorskiej koncepcji wykopu „otwartego” przy zastosowaniu demontowalnych kotew gruntowych.

Uniwersytet Warszawski, ul. Dobra 55

Projekt

Budynek naukowo–dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 55 w Warszawie jest kontynuacją etapu I, który posiada 2 kondygnacyjne podziemie. Po zakończeniu etapu II będzie możliwość korzystania z części podziemnej etapu I, która pomimo kilkuletniego użytkowania nie posiadała wjazdu.

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem było zaprojektowanie i wykonanie docelowej obudowy wykopu, którego głębokość wynosiła około 8 m. Dodatkowo z racji wymogów Klienta należało zastosować kotwienie obudowy wykopu za pomocą cięgien częściowo demontowalnych. Cały zakres prowadzony był na terenie porozbiórkowym i nasypowym przy obecności pozostałych kolizji w postaci starych fundamentów.

Rozwiązanie

Zaprojektowano i wykonano ściany szczelinowe grubości 60 cm i głębokości około 15 m. Jako zabezpieczenia stateczności ścian szczelinowych zastosowano metodę wykopu „otwartego” z wykorzystaniem tymczasowych, demontowalnych kotew gruntowych. Na potrzeby ograniczenia napływu wód gruntowych do wykopu ściany szczelinowe zostały posadowione do warstwy gruntów słaboprzepuszczalnych.

Dane projektu

Inwestor

Hochtief Polska S.A. / Uniwersytet Warszawski

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

Hochtief Polska S.A.