Najważniejszymi osiągnięciami tego projektu było: zabezpieczenie wykopu w ścisłej zabudowie, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej drogi S6 oraz torów kolejowych, zastosowano bezwstrząsowe i bezwibracyjne metody wykonania robót oraz na palach CFA wykonano ścianę licową - docelową obudowę wykopu i mur dojazdowy do tunelu PKP i dotrzymano krótkiego terminu realizacji.

Węzeł integracyjny w Rumii

Projekt

Inwestycja Gminy Miejskiej Rumia oraz PWiK Gdynia dotyczyła budowy węzłów integracyjnych w Rumii wraz z trasami dojazdowymi i wykonania tunelu drogowego pod torami SKM i PKP wraz z murami oporowymi na dojazdach.

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem było zaprojektowanie i wykonanie obudowy wykopu w postaci palisady CFA zamiast zaprojektowanej pierwotnie ściany szczelinowej oraz ścian kątowych. Zaproponowana metoda wykonania robót jest bezwstrząsowa i bezwibracyjna dlatego realizacja przebiegła w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej infrastruktury drogowej (droga S6) i kolejowej (przystanek kolejowy Rumia Janowo).

Rozwiązanie

Zaprojektowano kotwioną i wspornikową palisadę CFA spełniającą funkcję obudowy wykopu i docelowych murów oporowych tunelu. Wykonano pale CFA o średnicy 63cm i 80cm oraz długościach od 6 do 15,5m. Mikropale kotwiące wykonano przy użyciu żerdzi R51-800 i średnicy koronki 175mm. Łącznie wykonano 3926mb pali CFA oraz 1066mb mikropali. Na palisadzie wykonano ścianę licową, a na oczepie ściany żelbetowe do docelowych rzędnych murów.

Dane projektu

Inwestor

Budimex S.A.

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

Budimex S.A.