W ramach budowy zespołu budynków biurowych, w miejscu wyburzonego obiektu, należało zaprojektować i wykonać obudowę wykopu oraz platformę roboczą dostosowując się do wymagań Zamawiającego wynikających z ukształtowania terenu.

Keller Tasmowa

Projekt

Zespół budynków biurowych, usługowo-handlowych i mieszkaniowych przy ul. Taśmowej w Warszawie to projekt, na którym Keller Polska wykonała zabezpieczenie wykopu budowlanego w oparciu o autorskie rozwiązanie, w porozumieniu z Zamawiającym.

Wyzwanie

Wyzwaniem w trakcie realizacji tego projektu było bieżące dostosowywanie projektu obudowy wykopu do powstającego w trakcie budowy projektu konstrukcji oraz optymalne i terminowe wykonanie robót geotechnicznych.

 

Rozwiązanie

Jako umocnienie ścian wykopu budowlanego o obwodzie około 316 mb i głębokości od 7,25 m do 13,25 m zastosowano ścianę szczelinową o grubości 60 cm. Zabezpieczenie stateczności ściany szczelinowej od strony ul. Marynarskiej w fazie budowlanej stanowiła przypora gruntowa o nietypowej szerokości w koronie (prawie 10 m), a następnie jeden poziom tymczasowej stalowej konstrukcji rozparcia o centralną część stropu nad kondygnacją „-2”.

Warunkiem Zamawiającego była możliwość ruchu pojazdów przy przyporze gruntowej. W trzech narożnikach zastosowano tradycyjne rozparcie poziome. Lokalnie w rejonie przegłębienia przy ul. Marynarskiej zastosowano dodatkowy poziom rozparcia o płytę fundamentową. Na pozostałym zakresie zastosowano ścianę wspornikową wysokości od 3,7 m do 6,35 m. Łączna masa tymczasowej konstrukcji rozparcia wyniosła prawie 100 t.

Dane projektu

Inwestor

Taśmowa - Projekt Echo – 116

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

FINETECH CONSTRUCTION

Inżynier(owie)

Joanna Figiel-Najduk – Projektant zabezpieczenia wykopu, Keller Polska
Grzegorz Pluta – Kierownik budowy, Keller Polska
Zbigniew Glapski- Keller Polska