Najważniejszymi osiągnięciami tego projektu było: wykonanie objętościowego wzmocnienia podłoża gruntowego dla stabilizacji osuwiska powodującego stopniową degradację lokalnej drogi publicznej, oraz realizacja w wymagającym terenie – sąsiedztwo rozłożystych drzew w skrajni maszyny.

Wzmocnienie drogi na osuwisku 218D

Projekt

W wyniku szkodliwego działania wód opadowych i gruntowych wynikającego z  ukształtowania terenu oraz budowy i właściwości podłoża gruntowego,  dochodziło do ruchu masowego korpusu drogi powiatowej 2180D w rejonie  miejscowości Bieniowice, co prowadziło do cyklicznej degradacji nawierzchni drogi. Fragment drogi przebiega na skarpie pradoliny rzeki Kaczawy. Lokalna  deniwelacja terenu osiąga ok 9m w tym 6m do korpusu drogi. Inwestor postanowił przebudować drogę w tym zmienić jej geometrię w planie, wzmocnić podłoże, zastosować nowoczesną nawierzchnię oraz lepiej ująć i odprowadzić wodę z drogi i jej otoczenia. 

Wyzwanie

Realizacja robót w trudnej lokalizacji. Na skraju platformy rośnie rząd stuletnich dębów podlegających ochronie. Występowała konieczność odpowiedniego ustawienia wiertnicy dla wykonania  skrajnych kolumn, tak aby nie uszkodzić zarówno drzew jak i sprzętu oraz do minimum ograniczyć niezbędne podcięcia konarów drzew.

Rozwiązanie

Zaprojektowano 634 kolumn DSM Φ800mm o długości L=3,30 m rozłożonych w regularnej siatce trójkąta równobocznego o boku 1,80 m. Wzmocnione podłoże gruntowe zwieńczono warstwą transmisyjną-geomateracem złożonym z kruszywa łamanego i go siatki wysokiej wytrzymałości. Wzmocnienie posłużyło realizacji całkowicie nowej nawierzchni drogowej, która przez lata będzie służyć okolicznym mieszkańcom.

Dane projektu

Inwestor

Powiat Legnicki

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

BUDROMOS J.T. Bieńkowscy sp.j.