Najważniejszym osiągnięciem tego projektu było wykonanie w krótkim czasie (2 dni robocze) ok. 1315 mb zbrojonych kolumn przemieszczeniowych, przy uzyskaniu oczekiwanych tolerancji wykonawczych.

Wzmocnienie podłoża kolumnami CSC

Projekt

W ramach kontraktu wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami przemieszczeniowymi CSC pod rusztem fundamentowym na potrzeby budowy budynku mieszkalno-wypoczynkowego w m. Boszkowo-Letnisko (gmina Włoszakowice, powita leszczyński, województwo wielkopolskie), na działkach o nr ewid. 102/8 – 102/12. W ramach projektu wykonano także optymalizację projektową fundamentów, zmieniono płytę fundamentową grubości 60 cm na ruszt fundamentowy grubości 55 cm.

Wyzwanie

Bliskie sąsiedztwo jeziora i plac budowy umieszczony na plaży nie mobilizował do intensywnej pracy a mimo to udało się uzyskać bardzo dobrą wydajność.

Rozwiązanie

Zaprojektowano i wykonano kolumny betonowe przemieszczeniowe CSC ø360mm, max długość 12,5 m zbrojone kształtownikiem stalowym. Łącznie wykonano 182 szt. 

Dane projektu

Inwestor

VISHOME Sp. z o.o.

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

VISHOME Sp. z o.o.