Najważniejszymi osiągnięciami tego projektu było: prowadzenie i utrzymywanie prac na dużej wydajności ok. 800 mb na zmianę, przy uzyskaniu oczekiwanych tolerancji wykonawczych, bieżąca koordynacja projektowo-wykonawcza oraz bardzo dobra współpraca z Generalnym Wykonawcą.

Wzmocnienie podłoża kolumnami CSC

Projekt

W ramach kontraktu wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami przemieszczeniowymi CSC pod rusztem fundamentowym na potrzeby budowy budynku mieszkalno-usługowego w m. Dziwnówek. W ramach projektu wykonano także optymalizację projektową fundamentów, zmieniono płytę fundamentową na ruszt fundamentowy o zmiennych wymiarach. 

Wyzwanie

Bliskie sąsiedztwo zabudowy oraz spełnienie założeń co do dużych wydajności na zmianę.

Rozwiązanie

Zaprojektowano i wykonano kolumny betonowe przemieszczeniowe CSC ø360mm, o maksymalnej długości 12,5m. Łącznie wykonano 788 szt. kolumn.

Dane projektu

Inwestor

PUH BUDNEX Sp. z o.o.

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

PUH BUDNEX Sp. z o.o.