Najważniejszym osiągnięciem tego projektu było wykonanie w krótkim czasie (3 dni robocze) ok. 1400 mb zbrojonych kolumn przemieszczeniowych, przy uzyskaniu oczekiwanych tolerancji wykonawczych.

Wzmocnienie podłoża kolumnami CSC

Projekt

W ramach kontraktu wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami przemieszczeniowymi CSC na potrzeby posadowienia fundamentów bezpośrednich (stóp oraz ław fundamentowych) nowobudowanej hali produkcyjnomagazynowej przy ulicy Działkowców we Wrześni.

Wyzwanie

Osadzenie kształtowników 1,5 m poniżej platformy roboczej, przy zachowaniu tolerancji wykonawczej ±10,0 cm w pionie.

Rozwiązanie

Zaprojektowano i wykonano kolumny betonowe przemieszczeniowe CSC ø270 mm, max długość 7,5 m zbrojone kształtownikiem stalowym. Łącznie wykonano 187 szt.

Dane projektu

Inwestor

Produkcja Maszyn Rolniczych i Części Zamiennych Kowalscy

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

Produkcja Maszyn Rolniczych i Części Zamiennych Kowalscy