Najważniejszymi osiągnięciami tego projektu było: wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego pod projektowany nasyp drogowy oraz bezpieczne przeprowadzenie prac w bardzo skomplikowanych warunkach gruntowo-wodnych oraz bieżąca koordynacja projektowo-wykonawcza oraz bardzo dobra współpraca z Generalnym Wykonawcą. Swoją pracą pomogliśmy spełnić marzenia mieszkańców gminy.

Wzmocnienie podłoża kolumnami KSS+FSS, CFA

Projekt

Prace wykonano w ramach realizacji zadania: „Budowa układu drogowego na terenie miasta Kostrzyn w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wielkopolskich”. Inwestycja zakłada budowę odcinka drogi łączącej południową część miasta z centrum po obu stronach linii kolejowej E20 w ramach budowy tunelu drogowego pod linią kolejową, pomiędzy przejazdami w ciągu ul. Grunwaldzkiej i ul. Powstańców Wielkopolskich.

Wyzwanie

Do głównych wyzwań, którym musiała sprostać firma Keller, należało:
• przygotowanie bezpiecznej platformy roboczej dla pracy ciężkiego sprzętu przy bardzko skomplikowanych warunkach gruntowo-wodnych,
• praca przy czynnym gazociągu oraz rozbudowanej infrastrukturze podziemnej,
• obniżenie oraz stabilizacja zwierciadła wody gruntowej w celu umożliwienia sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac.

Rozwiązanie

W ramach wzmocnienia podłoża gruntowego pod projektowany nasyp drogowy w Kostrzynie Wielkopolskim zaprojektowano 1070 kolumn żwirowo-betonowych o średnicy 60 cm i łącznej długości 6600m oraz 120 kolumn betonowych o średnicy 43 cm i łącznej długości 840m. Powierzchnia wzmocnienia wynosiła ok. 5500 m2
.

Dane projektu

Inwestor

Gmina Kostrzyn

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier