Najważniejszymi osiągnięciami tego projektu było: wzmocnienie podłoża w 3 różnych technologiach dopasowanych do danych warunków gruntowych oraz wykonanie kolumn żwirowych KSS w bliskim sąsiedztwie istniejącego fundamentu podpory mostu.

Wzmocnienie podłoża- KSS, IC, Dreny

Projekt

W ramach budowy mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 zaprojektowano i wykonano wzmocnienie podłoża w technologii kolumn KSS, zagęszczania impulsowego IC oraz prefabrykowanych drenów pionowych. 

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem było zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia w 3 różnych technologiach dostosowanych do występujących warunków gruntowych. Dodatkowo bliskie sąsiedztwo nowo wykonanego fundamentu przyczółka mostowego utrudniało wykonanie kolumn KSS. 

Rozwiązanie

Zaprojektowano i wykonano:
- 213 szt. punktów zagęszczania impulsowego IC
- 6206 szt. prefabrykowanych drenów pionowych o łącznej długości 40390 mb
- 207 szt. kolumn KSS o długościach dochodzących do 13,0 m
Dla kolumn KSS zastosowano dodatkowe wstępne podwierty ułatwiające
wykonanie kolumn oraz ograniczające wpływ drgań i naprężeń na fundament.

Dane projektu

Inwestor

Województwo Lubelskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

Mota-Engil Central Europe S.A.